• Wij geven onderwijs 
vanuit het Hart
  • Leren voor 
het leven
  • Wij hebben een 
katholieke identiteit
  • Wij bieden
Daltononderwijs
  • Wij leren van 
en met elkaar
  • Wij gaan voor
bewust leven
  • Wij vieren 
het leven
  • Samen leven en 
samen leren

Wij geven onderwijs
vanuit het Hart

Leren voor
het leven

Wij hebben een
katholieke identiteit

Wij bieden
Daltononderwijs

Wij leren van
en met elkaar

Wij gaan voor
bewust leven

Wij vieren
het leven

Samen leven en
samen leren

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Buitenschoolse opvang

In 2017 zijn we gestart met buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar! ?Net als de peuteropvang wordt ook de buitenschoolse opvang (BSO) op IKC Sint Jozef verzorgd door Kinderwoud Kinderopvang. 

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud uw kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Ieder kind wordt GEZien en mag zijn wie het is! 
 
Met het gevarieerde aanbod worden alle ontwikkelingsgebieden van uw kind geprikkeld en sluiten we aan bij de activiteiten op school. Onder vakkundige begeleiding leert uw kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.
 
Peuteropvang (2 tot 4 jaar)
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 11.30 uur

Buitenschoolse opvang (4 t/m 12 jaar)
Maandag, dinsdag en donderdag van 7.30-8.30 uur en van 14.30 tot 18.00 uur. Op woensdag van 7,30-8.30 uur en van 12.00 tot 18.00 uur.
  
Kinderwoud maakt van ‘Elke dag een mooie dag!

Kijk voor meer informatie op: www.kinderwoud.nl of neem contact op met clustermanager Simone Luchtmeijer, 06 573 168 96 of simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl.

St. Jozefschool     van Dekemalaan 2, 8442 BC Heerenveen     t 0513 - 62 27 14     school@jozefheerenveen.nl