• Wij geven onderwijs 
vanuit het Hart
  • Leren voor 
het leven
  • Wij hebben een 
katholieke identiteit
  • Wij bieden
Daltononderwijs
  • Wij leren van 
en met elkaar
  • Wij gaan voor
bewust leven
  • Wij vieren 
het leven
  • Samen leven en 
samen leren

Wij geven onderwijs
vanuit het Hart

Leren voor
het leven

Wij hebben een
katholieke identiteit

Wij bieden
Daltononderwijs

Wij leren van
en met elkaar

Wij gaan voor
bewust leven

Wij vieren
het leven

Samen leven en
samen leren

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan. Ouders en personeel hebben via deze raad de kans om mee te praten en mee te beslissen over zaken die binnen de IKC Sint Jozef spelen. De MR moet er bovendien op letten dat zaken die voor ons IKC als geheel belangrijk zijn ook openbaar worden gemaakt en besproken worden. Niet in de laatste plaats mag de MR het initiatief nemen om zaken die het IKC aangaan met het bestuur van het IKC te bespreken. De MR heeft ook het recht om standpunten kenbaar te maken aan dit bestuur of dit bestuur een voorstel te doen.De MR is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de ouders en twee vertegenwoordigers van het personeel. Zij vergaderen samen eens in de zes weken en alle vergaderingen zijn openbaar. De agenda voor de eerstvolgende vergadering hangt in het halletje bij de hoofdingang van ons gebouw

St. Jozefschool     van Dekemalaan 2, 8442 BC Heerenveen     t 0513 - 62 27 14     school@jozefheerenveen.nl